Naslovnica


KAKO KORISTITI KARTE?


Interaktivne Google karte omogućavaju pronalazak tražene adrese u bilo kojem gradu ili pak pronalazak bilo kojeg mjesta na zemlji. Osim toga  omogućavaju izračun udaljenost između dvije lokacije bilo gdje u svijetu odnosno između dvije adrese u nekom gradu.


Za pronalazak adrese u polje "Lociraj adresu" upisuje se tražena adresa ( npr. Zagreb, Radićeva 15 ). Nakon toga pritisnuti "ENTER" ili kliknuti lijevom tipkom miša na tipku "LOCIRAJ". Ako se traži mjesto upisuje se naziv mjesta ( npr. Koprivnica ). Ukoliko se marker pozicionira na mjesto u nekoj drugoj državi, koja nije tražena, potrebno je upisati precizniju lokaciju ( npr. Hrvatska, Zagreb Ribnjak 15 ). Ukoliko se traži adresa u nekom gradu obvezno se upisuje puna adresa sa kućnim brojem ( npr. Zagreb, Radićeva 11 ). Ukoliko se ne upiše kućni broj marker će biti pozicioniran na kbr. 1 u traženoj ulici. 


Za izračunavanje udaljenosti između dvije lokacije potrebno je upisati obje adrese. Adresu polazišta ( npr. Zagreb, Radićeva 15 ), i adresu  odredišta ( npr. Zagreb, Trg Bana Josipa Jelačića 1 ). Markere je moguće je pomicati po karti.


Za korištenje karata nema uvjeta i ograničenja.